AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

September 22 2017
Njoftim i datës 22 Shtator 2017 për shtyrje të afatit për bashkëpunëtorë

Për arsye të ndryshimit të procedurave të zbatimit të buxhetit 2017 njoftuar me shkresën nr. 12615, datë 15.09.2017 “Mbi zbatimin e buxhetit të vitit 2017” të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Agjencia Kombëtare e Arsimit Formimit Profesional dhe Kualifikimeve...

Read More

/

September 19 2017
Njoftim i datës 19 Shtator 2017 – We are looking for an international adult learning expertise for the project ”electronic platform for adult learning in albania

NAVETQ IS LOOKING FOR AN INTERNATIONAL ADULT LEARNING EXPERTISE  FOR THE PROJECT ”ELECTRONIC PLATFORM FOR ADULT LEARNING IN ALBANIA” For more information please click on the documents attached as follows: 1_ToR_EPALE-2017_Adult-Learning-Expert_INTERNATIONAL-FINAL 2_INTERNATIONAL_Expert_REQUEST__EPALE-2017-FINAL 3_INTERNATIONAL-Expert_Procurement-Notice_FINAL

Read More

/

September 19 2017
Njoftim i datës 19 Shtator 2017 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e materialeve mësimore për lëndët profesionale

Për të mbështetur zbatimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon të angazhojë bashkëpunëtorë për hartimin e materialeve mësimore për lëndët profesionale të mëposhtme (në shtojcën e mëposhtme tregohen edhe programet sintetike përkatëse të këtyre lëndëve)....

Read More

/

September 19 2017
Njoftim i datës 19 Shtator 2017 – Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikim skeletkurrikuli

Për të mbështetur rishikimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit të drejtimit mësimor “Bujqësi”, Niv. I. Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit të drejtimit mësimor “Ekonomi biznes”, Niv. I. Bashkëpunëtorë për...

Read More

/

September 19 2017
Njoftim i datës 19 Shtator 2017 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartim skeletkurrikuli

Për të mbështetur hartimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulit të profilit “Shpimi i puseve të naftës, gazit dhe ujit” Niveli II, të drejtimit mësimor “Kërkim, shpim dhe shfrytëzim për...

Read More

/

September 19 2017
Udhëzues për drejtuesit dhe mësuesit

Në kuadrin e fillimit të vitit shkollor 2016-17 bashkëlidhur gjeni udhëzuesin për drejtuesit dhe mësuesit e shkollave profesionale. Ju mund ta shkarkoni ketu akafpk-udhezues-per-shkollat-profesionale-2016-17

Read More

/

September 18 2017
Njoftim i datës 18 shtator 2017 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale: “Detari”, niveli IV në KSHK, “Elektroteknikë”, niveli II në KSHK, “Mekanikë”, niveli II në KSHK (rishikim) “Shërbime sociale/shëndetësore/personale” niveli II në KSHK (rishikim) Kandidatët për hartimin e përshkrimeve...

Read More

/

September 18 2017
Njoftim i datës 18 Shtator 2017 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartim programi orientues të nivelit dhe të maturës në arsimin profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr.15/2017, datë 16.2.2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e...

Read More

/

September 11 2017
Njoftim fituesish i datës 11 Shtator 2017 – për shërbimin e Auditimit Financiar të Projektit “Skemat e Çirakërisë për Punësimin e të Rinjve në Shqipëri – Apprenticeship Schemes for Youth Employability in Albania”, – ERASMUS +

Mbështetur në njoftimin e datës 25.07.2017 si edhe njoftimin e datës 24.08.2017 për shërbimin e Auditimit Financiar të Projektit “Skemat e Çirakërisë për Punësimin e të Rinjve në Shqipëri – Apprenticeship Schemes for Youth Employability in Albania”, – ERASMUS...

Read More

/

September 2 2017
Njoftim i datës 2 shkurt 2017-kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e përshkrimit të profesionit:

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË PËR  HARTIMIN E PËRSHKRIMIT TË PROFESIONIT: 7511.04    Kasap Kandidatët për hartimin e përshkrimit të profesionit:  “Kasap”,  duhet të plotësojnë këto kritere: 1.1 Kërkesa të përgjithshme: a)      Të kenë përvojë pune në fushën e përkatëse; b)      Të punojë...

Read More