AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

October 30 2017
Njoftim fituesish i datës 30 Tetor 2017 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional:

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 19 Shtator dhe 18 Tetor 2017  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të materialeve mësimore në mbështetje të...

Read More

/

October 30 2017
Njoftim fituesish i datës 30 Tetor 2017 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në rishikimin e skeletkurrikulave të Arsimit Profesional për vitin shkollor 2018-2019

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 19 Shtator dhe 18 Tetor 2017  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e rishikimit të  skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin...

Read More

/

October 30 2017
Njoftim fituesish i datës 30 Tetor 2017 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 18 Shtator dhe 18 Tetor 2017  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Detari”,...

Read More

/

October 30 2017
Njoftim fituesish i datës 30 tetor 2017 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në hartimin e skeltkurrikulave të Arsimit Profesional për vitin shkollor 2018-2019

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 19 Shtator dhe 18 Tetor 2017  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të  skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin...

Read More

/

October 30 2017
Njoftim fituesish i datës 30 Tetor 2017 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të programeve orientuese për provimet përfundimtare për kualifikimet profesionale:

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 18 Shtator dhe 18 Tetor 2017  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të programeve orientuese për provimet përfundimtare për...

Read More

/

October 18 2017
Njoftim i datës 18 Tetor 2017 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale: “Detari”, niveli  IV  në KSHK, “Elektroteknikë”, niveli  II  në KSHK,  “Mekanikë”, niveli II në KSHK (rishikim) “Shërbime sociale/shëndetësore/personale” niveli II në KSHK (rishikim) Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve...

Read More

/

October 18 2017
Njoftim i datës 18 Tetor 2017 – Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019

Për të mbështetur rishikimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit të drejtimit mësimor “Bujqësi”, Niv. I. Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit të drejtimit mësimor “Ekonomi biznes”, Niv. I. Bashkëpunëtorë për...

Read More

/

October 18 2017
Njoftim i datës 18 Tetor 2017 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e nje skeletkurrikuli te ri të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019

Për të mbështetur hartimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulit të profilit “Shpimi i puseve të naftës, gazit dhe ujit” Niveli II, të drejtimit mësimor “Kërkim, shpim dhe shfrytëzim për...

Read More

/

October 18 2017
Njoftim i datës 18 Tetor 2017 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional

Për të mbështetur zbatimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon të angazhojë bashkëpunëtorë për hartimin e materialeve mësimore për lëndët profesionale të mëposhtme (në shtojcën e mëposhtme tregohen edhe programet sintetike përkatëse të këtyre lëndëve). ...

Read More

/

October 18 2017
Njoftim i datës 18 Tetor 2017 – kërkohen bashkëpunëtorë për hartim programesh orientuese të nivelit dhe të maturës në arsimin profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr.15/2017, datë 16.2.2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e...

Read More
  • 1
  • 2