AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

January 30 2018
Njoftim fituesish i datës 30 Janar 2018 – We are looking for a local interpreter/translator Albanian – English and vice versa, of the European Platform for Adult Learning in Europe (EPALE) in Albania

Mbështetur në njoftimin e datës 15 Janar 2018 “We are looking for a local interpreter/translator Albanian – English and vice versa, of the European Platform for Adult Learning in Europe (EPALE) in Albania”  shpallet fitues kandidatja e mëposhtme: ERMIRA AGOLLi Tiranë,...

Read More

/

January 30 2018
Njoftim i datës 30 Janar 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulave te reja të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019

Për të mbështetur hartimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulës së drejtimit mësimor “Detari”, Niveli III. Bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulës së drejtimit mësimor “Elektroteknikë”, Niveli I (pas integrimit me...

Read More

/

January 30 2018
Njoftim i datës 30 janar 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019

Për të mbështetur rishikimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulës së drejtimit mësimor “Mekanikë”, Niveli I. Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulës së drejtimit mësimor “Shërbime sociale dhe shëndetësore”, Niveli I....

Read More

/

January 29 2018
Njoftim i datës 29 Janar 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale: “Shtrim dhe veshje me pllaka”, niveli III  në KSHK, (rishikim) “Instalime elektrike civile dhe industriale”, niveli III  në KSHK,  (rishikim) Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Shtrim...

Read More

/

January 15 2018
Njoftim i datës 15 Janar 2018 – We are looking for local interpreter/translator Albanian – English and vice versa, of the European Platform for Adult Learning in Europe (EPALE) in Albania

Local interpreter/translator Albanian – English of the European Platform for Adult Learning in Europe (EPALE) in Albania”  Ref: 580174-EPP-1-2016-1-AL-EPPKA2-EPALE-NSS  Background and Rationale The National Agency for Vocational Education and Training and Qualifications (NAVETQ) as the National Support Service for...

Read More