AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

February 18 2018
Njoftim i datës 5 Shkurt 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulave te reja të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019

Për të mbështetur hartimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: 1. Bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulës së drejtimit mësimor “Elektroteknikë”, Niveli I (pas integrimit me drejtimin mësimor “Elektronikë”). Kërkesat për hartuesit e skeletkurrikulave:  2.1. Kërkesa...

Read More

/

February 5 2018
Njoftim fituesish i datës 05 Shkurt 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulave të Arsimit Profesional për vitin shkollor 2018-2019

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 30 janar 2018  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e rishikimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019: Për...

Read More

/

February 5 2018
Njoftim fituesish i datës 05 Shkurt 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 29 janar 2018  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin...

Read More

/

February 5 2018
Njoftim fituesish i datës 5 Shkurt 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë të jashtëm fushën e hartimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 30 janar 2018  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019: Për...

Read More

/

February 5 2018
Njoftim i datës 5 Shkurt 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartim programesh orientuese të Maturës Shtetërore Profesionale për kualifikimin profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr.15/2017, datë 16.2.2017  “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”,...

Read More

/

February 5 2018
Njoftim i datës 05 Shkurt 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019

Për të mbështetur rishikimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: 1. Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulës së drejtimit mësimor “Shërbime sociale dhe shëndetësore”, Niveli I. 2.Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulës së drejtimit mësimor “Teknologji kimike”,...

Read More

/

February 5 2018
Njoftim i datës 05 Shkurt 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019

Për të mbështetur rishikimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: 1. Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulës së drejtimit mësimor “Shërbime sociale dhe shëndetësore”, Niveli I. 2.Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulës së drejtimit mësimor “Teknologji kimike”,...

Read More

/

February 4 2018
Njoftim i datës 4 Shkurt 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të programeve orientuese të niveleve në arsimin profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr. 15/2017, datë 16.2.2017  “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e...

Read More