AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

March 23 2018
Njoftim i datës 23 Mars 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulave të reja të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 13 Mars 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulave të reja të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm...

Read More

/

March 23 2018
Njoftim i datës 23 Mars 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 12 Mars 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues:...

Read More

/

March 23 2018
Njoftim i datës 23 Mars 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale: “Shërbime elektroauto”  niveli III   në KSHK ( rishikim) Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Shpim, shpim dhe shfrytëzim  nafte, gazi  dhe uji” , niveli VI   në KSHK, dhe         ...

Read More

/

March 23 2018
Njoftim i datës 23 Mars 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale: “Shërbime elektroauto”  niveli III   në KSHK ( rishikim) Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Shërbime elektroauto”   niveli III   në KSHK ( rishikim),  duhet të plotësojnë respektivisht këto kritere: Kërkesa...

Read More

/

March 23 2018
Njoftim i datës 23 Mars 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019

Për të mbështetur rishikimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: 1.Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulës së drejtimit mësimor “Teknologji kimike”, Niveli I Kërkesat për bashkëpunëtorët për rishikimin e skeletkurrikulave:  2.1. Kërkesa të përgjithshme për bashkëpunëtorët:...

Read More

/

March 15 2018
Njoftim i datës 05 Mars 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulave te reja të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019

Për të mbështetur hartimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: 1. Bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulës së drejtimit mësimor “Elektroteknikë”, Niveli I (pas integrimit me drejtimin mësimor “Elektronikë”). Kërkesat për hartuesit e skeletkurrikulave:  2.1. Kërkesa...

Read More

/

March 13 2018
Njoftim fituesish i datës 13 Mars 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulave të Arsimit Profesional për vitin shkollor 2018-2019

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 05 shkurt 2018  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e rishikimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019: Për rishikimin e...

Read More

/

March 13 2018
Njoftim fituesish i datës 13 Mars 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 7 Mars 2018  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të...

Read More

/

March 13 2018
Njoftim i datës 13 Mars 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulave te reja të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019

Për të mbështetur hartimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: 1. Bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulës së drejtimit mësimor “Elektroteknikë”, Niveli I (pas integrimit me drejtimin mësimor “Elektronikë”). Kërkesat për hartuesit e skeletkurrikulave:  2.1. Kërkesa...

Read More

/

March 13 2018
Njoftim i datës 13 Mars 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019

Për të mbështetur rishikimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: 1.Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulës së drejtimit mësimor “Teknologji kimike”, Niveli I Kërkesat për bashkëpunëtorët për rishikimin e skeletkurrikulave:  2.1. Kërkesa të përgjithshme për bashkëpunëtorët:...

Read More
  • 1
  • 2