AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

April 23 2018
Njoftim fituesish i datës 23 Prill 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartim programesh orientuese të maturës shtetërore në arsimin profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 17 Prill 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë për hartim programesh orientuese të maturës shtetërore në arsimin profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të...

Read More

/

April 23 2018
Njoftim fituesish i datës 23 Prill 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 17 Prill 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë...

Read More

/

April 17 2018
Njoftim fituesish i datës 17 Prill 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 10 Prill 2018 “ Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë...

Read More

/

April 17 2018
Njoftim fituesish i datës 17 Prill 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartim programesh orientuese të maturës shtetërore në arsimin profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 03 Prill 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë për hartim programesh orientuese të maturës shtetërore në arsimin profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të...

Read More

/

April 17 2018
Njoftim i datës 17 Prill 2018- Kërkohen bashkëpunëtorë për hartim programesh orientuese të maturës shtetërore në arsimin profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr.15/2017, datë 16.2.2017  “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”,...

Read More

/

April 17 2018
Njoftim i datës 17 Prill 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional

Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional “Teknologji e përpunimit të fruta-perimeve”, niveli III  në KSHK, (rishikim) Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Teknologji e përpunimit të fruta-perimeve”, niveli  III  në KSHK,  (rishikim),  duhet...

Read More

/

April 10 2018
Njoftim i datës 10 Prill 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional

Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional “Teknologjia e prodhimit të pijeve alkoolike”, niveli III  në KSHK, (rishikim) Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Teknologjia e prodhimit të pijeve alkoolike”, niveli  III  në KSHK, ...

Read More

/

April 3 2018
Njoftim fituesish i datës 3 Prill 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 23 Mars 2018  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e rishikimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019 dhe vendosi të...

Read More

/

April 3 2018
Njoftim fituesish i datës 3 Prill 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 23 Mars 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të...

Read More

/

April 3 2018
Njoftim i datës 3 Prill 2018- Kërkohen bashkëpunëtorë për hartim programesh orientuese të maturës shtetërore në arsimin profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr.15/2017, datë 16.2.2017  “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”,...

Read More