AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

May 31 2018
Njoftim fituesish i datës 31 Maj 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 14 Maj 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e rishikimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin 2018-2019”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm...

Read More

/

May 31 2018
Njoftim fituesish i datës 31 Maj 2018 – “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të materialeve mësimore”

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 14 Maj 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të materialeve mësimore”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues:  ...

Read More

/

May 31 2018
Njoftim fituesish i datës 31 Maj 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulave te reja per arsimit profesional, për vitin shkollor 2018-2019

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 14 Maj 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të skeletkurrikulave të reja”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë...

Read More

/

May 15 2018
Njoftim fituesish i datës 15 Maj 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 7 Maj 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të...

Read More

/

May 14 2018
Njoftim i datës 14 Maj 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019

Për të mbështetur rishikimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon:  Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit së profilit mësimor “Shërbime elektroauto” Niveli II i AP, të drejtimit mësimor “Shërbime mjetesh transporti”. Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit...

Read More

/

May 14 2018
Njoftim i datës 14 Maj 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulave te reja per arsimit profesional, për vitin shkollor 2018-2019

Për të mbështetur hartimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulit të ri të profilit mësimor “Nxjerrja e naftës, gazit dhe ujit”, Niv.II i AP, në drejtimin mësimor “Kërkim shpim dhe...

Read More

/

May 14 2018
Njoftim i datës 14 Maj 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional

Për të mbështetur zbatimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon të angazhojë bashkëpunëtorë për hartimin e 3 materialeve mësimore për lëndët profesionale të mëposhtme (në shtojcën e mëposhtme tregohen edhe programet sintetike përkatëse të këtyre...

Read More

/

May 7 2018
Njoftim i datës 7 Maj 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional

Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional “Shërbime motori”, niveli III  në KSHK, (rishikim) “Punime dhe riparim rrugësh” niveli  III  në KSHK,  (rishikim), Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Shërbime motori” dhe “Punime dhe...

Read More