AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

August 29 2018
Njoftim i datës 29 Gusht 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional

Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional “Shfrytëzim Pyjesh”, niveli IV  në KSHK, (rishikim) Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Shfrytëzim Pyjesh”, niveli  IV  në KSHK,  (rishikim),  duhet të plotësojnë respektivisht këto kritere: Kërkesa...

Read More

/

August 29 2018
Njoftim i datës 29 Gusht 2018 – We are looking for an IT expert for the project ”EPALE National Support Services” in Albania

Albania’s education and training system has been still mainly focussed on the schooling of youngsters, through the ensuring of both, general education attainment and alternative vocational education and training pathways. In the recent years, the investments for capacitating schools...

Read More

/

August 22 2018
Njoftim i datës 22 Gusht 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartim programesh orientuese të maturës shtetërore në arsimin profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr.15/2017, datë 16.2.2017  “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”,...

Read More

/

August 22 2018
Njoftim i datës 22 Gusht 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartim bankë testesh në arsimin profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr.15/2017, datë 16.2.2017  “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”,...

Read More

/

August 22 2018
Njoftim i datës 22 Gusht 2018 – We are looking for an International adult learning expertise for the project ”EPALE National Support Services” in Albania

The National Agency for Vocational Education and Training and Qualifications (NAVETQ), as the National Support Service for European Platform for Adult Learning in Europe (EPALE), has been awarded a grant from the European Program for Education and Youth, Erasmus+....

Read More