AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

September 28 2018
Njoftim fituesish i dates 28 Shtator 2018 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e skeletkurrikulave te arsimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 18 Shtator 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të...

Read More

/

September 28 2018
Njoftim fituesish i dates 28 Shtator 2018 – Kerkohen bashkepunetore per rishikimin e skeletkurrikulave te arsimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 18 Shtator 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e rishikimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të...

Read More

/

September 28 2018
Njoftim fituesish i dates 28 Shtator 2018 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e materialeve mesimore te skeletkurrikulave te arsimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 18 Shtator 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të materialeve mesimore ne mbeshtetje te lendeve mesimore te skeletkurrikulave të arsimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e...

Read More

/

September 28 2018
Njoftim fituesish i dates 28 Shtator 2018 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e kurseve te unifikuara te formimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 18 Shtator 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të kurseve te unifikuara të formimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe...

Read More

/

September 28 2018
Njoftim i dates 28 Shtator 2018 – Kerkohen bashkepunetore për bashkepunetore per hartimin e 5 programeve te kurseve te unifikuara te formimit profesional

Për të mbështetur hartimin e Programeve të kurseve të unifikuara të Formimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional në profesionin “Rrobaqepsi”. Bashkëpunëtorë për hartimin e Programit të...

Read More

/

September 26 2018
Njoftim i dates 26 Shtator 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale: “Mobilieri dhe tapiceri” niveli  III  në KSHK, (rishikim)  “Teknologji ushqimore” niveli i IV”,  (rishikim),  Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Mobilieri dhe tapiceri” niveli  III  në KSHK,...

Read More

/

September 21 2018
Njoftim fituesish i datës 21 Shtator 2018 – We are looking for an IT expert for the project ”EPALE National Support Services” in Albania

Mbështetur në njoftimin e datës 29 gusht 2018 “We are looking for an IT expert for the project EPALE National Support Services in Albania”  shpallet fituese kandidatja e mëposhtme: Alketa Sulo Tiranë, 21 Shtator 2018​

Read More

/

September 18 2018
Njoftim fituesish i datës 18 Shtator 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 11 Shtator 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të...

Read More

/

September 18 2018
Njoftim i dates 18 Shtator 2018 – Kerkohen bashkepunetore për bashkepunetore per hartimin e 5 programeve te kurseve te unifikuara te formimit profesional

Për të mbështetur hartimin e Programeve të kurseve të unifikuara të Formimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional në profesionin “Instalim dhe mirëmbajtje e rrjetit elektrik”. Bashkëpunëtorë...

Read More

/

September 18 2018
Njoftim i dates 18 Shtator 2018 – Kerkohen bashkepunetore për hartimin e materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional

Për të mbështetur zbatimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon të angazhojë bashkëpunëtorë për hartimin e 5 materialeve mësimore për lëndët profesionale të mëposhtme (në Shtojcën e mëposhtme tregohen edhe programet e përgjithshme përkatëse të...

Read More
  • 1
  • 2