AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

October 25 2018
Njoftim i datës 25 Tetor 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional

Për të mbështetur zbatimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon të angazhojë bashkëpunëtorë për hartimin e 4 materialeve mësimore për lëndët profesionale të mëposhtme (në SHTOJCEN e mëposhtme tregohen edhe programet e përgjithshme përkatëse të...

Read More

/

October 25 2018
Njoftim i dates 25 Tetor 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë per hartimin e 9 programeve te kurseve te unifikuara te formimit profesional

Për të mbështetur hartimin e Programeve të kurseve të unifikuara të Formimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Shërbime në bar dhe restorant”. Bashkëpunëtorë për hartimin...

Read More

/

October 23 2018
Njoftim i dates 23 Tetor 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale: “Mirëmbajtje dhe riparime mekanike” niveli  III  në KSHK, (rishikim)     “Teknologjia e përpunimit të metaleve” niveli  III  në KSHK, (rishikim)    Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Mirëmbajtje...

Read More

/

October 18 2018
Njoftim fituesish i datës 18 Tetor 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e bankave të testeve për kualifikimet profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 1 Tetor 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të  bankave të testeve për kualifikimet profesionale ”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë...

Read More

/

October 18 2018
Njoftim i dates 18 Tetor 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartim programesh orientuese të maturës shtetërore në arsimin profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr.15/2017, datë 16.2.2017  “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”,...

Read More

/

October 8 2018
Njoftim fituesish i datës 8 Tetor 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 26 Shtator 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të...

Read More

/

October 8 2018
Njoftim fituesish i dates 8 Tetor 2018 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e kurseve te unifikuara te formimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 18 Shtator 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të kurseve te unifikuara të formimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe...

Read More

/

October 8 2018
Njoftim fituesish i datës 8 Tetor 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e bankave të testeve për kualifikimet profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 1 Tetor 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të  bankave të testeve për kualifikimet profesionale ”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë...

Read More

/

October 8 2018
Njoftim fituesish i datës 8 Tetor 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e programeve orientuese

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 1 Tetor 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të  programeve orientuese ”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi...

Read More

/

October 8 2018
Njoftim i dates 8 Tetor 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartim bankë testesh në arsimin profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr.15/2017, datë 16.2.2017  “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”,...

Read More
  • 1
  • 2