AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

November 12 2018
Njoftim fituesish i dates 12 Nentor 2018 – Kerkohen bashkepunetore ne fushen e hartimit te kurseve te unifikuara te formimit profesional

Komisioni  pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve, vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorë të jashtëm: Për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional në profesionin “Mobilieri” 1.Majlinda Sekja 2.Petrit Gorenca 3.Remzi Rokonanaj Tirane me 12 Nentor...

Read More

/

November 8 2018
NJOFTIM FITUESISH i datës 8 Nentor 2018, në kuadër të aktivitetit promovues mbi praktikat më të mira në të nxënit e të rriturve.

Mbështetur në njoftimin e datës 1 Nëntor 2018 – “Kërkohet përkthyes për të ofruar përkthimin simultan, Anglisht-Shqip dhe anasjelltas” shpallet  fitues kandidatja e mëposhtme: Ermira Agolli në përkthimin simultan, Anglisht – Shqip dhe anasjelltas, e cila do të përkthejë...

Read More

/

November 5 2018
Njoftim fituesish i dates 5 Nentor 2018 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e kurseve te unifikuara te formimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 25 Tetor 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të kurseve te unifikuara te Arsimit Profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe...

Read More

/

November 5 2018
Njoftim fituesish i dates 5 Nentor 2018 – Kerkohen bashkepunetore ne fushen e hartimit te materialeve mesimore ne mbeshtetje te lendeve mesimore te skeletkurrikulave te arsimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 25 Tetor 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit te materialeve mesimore ne mbeshtetje te lendeve mesimore te skeletkurrikulave te arsimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e...

Read More

/

November 5 2018
Njoftim i dates 5 Nentor 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë per hartimin e 9 programeve te kurseve te unifikuara te formimit profesional

Për të mbështetur hartimin e Programeve të kurseve të unifikuara të Formimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Mobilieri”. Kërkesat për hartuesit e programeve të kurseve...

Read More

/

November 1 2018
Njoftim fituesish i datës 1 Nentor 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 23Tetor 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë...

Read More

/

November 1 2018
Njoftim fituesish i datës 1 Nëntor 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të programit orientues të Maturës Shtetërore Profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 18 Tetor 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të programit orientues të Maturës Shtetërore Profesionale”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe...

Read More

/

November 1 2018
Njoftim i datës 1 Nëntor 2018 – Kërkohet përkthyes për të ofruar përkthimin simultan, Anglisht-Shqip dhe anasjelltas

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional  dhe Kualifikimeve (AKAFPK), me porosi të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë dhe mbështetjes financiare të programit Erasmus+ të Komisionit Evropian, zhvillon aktivitetin promovues mbi praktikat më të mira në edukimin e të rriturve....

Read More

/

November 1 2018
Njoftim i datës 1 Nëntor 2018 – We are looking for EPALE Ambassador

The National Agency for Vocational Education and Training and Qualifications (NAVETQ) as the National Support Service for European Platform for Adult Learning Education (ALE) in Europe (EPALE) have been awarded a grant from the European Programs for Education and...

Read More