AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

December 12 2018
Shkolla takohet me biznesin – Workshop Rajonal 12 – 13 Dhjetor 2018 , Prishtinë

Forcimi i të nxënit nëpërmjet punës(WBL), për të rritur lidhjen me tregun e punës dhe cilësinë e arsimit dhe formimit profesional (AFP), në përputhje me reformat që po zhvillohen në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni është objektivi kryesor i projektit...

Read More