AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

January 28 2019
Njoftim fituesish i datës 28 Janar 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 21 Janar 2019 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të...

Read More

/

January 28 2019
Njoftim i datës 28 Janar 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE: “Modelim” niveli III  në KSHK, (rishikim) Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Modelim” niveli  III  në KSHK, (rishikim) dhe “Teknologjia e përpunimit të naftës” niveli  III  në...

Read More

/

January 28 2019
NJOFTIM PËR VEND VAKANT: “ PUNONJËS PASTRIMI/ SANITAR ”

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), Tiranë, shpall konkursin për pozicionin e punës “punonjës pastrimi/ sanitar” me kontratë me afat të caktuar dhe kohë të pjesshme (6 ore/ditë).  Kriteret: Kandidatët “Punonjës pastrimi/ Sanitar”, propozohet të plotësojnë këto kritere...

Read More

/

January 21 2019
Njoftim i datës 21 Janar 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE: “Modelim” niveli III  në KSHK, (rishikim) “Teknologjia e përpunimit të naftës” niveli III  në KSHK, (rishikim)  Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Modelim” niveli  III  në KSHK,...

Read More

/

January 14 2019
Njoftim fituesish i datës 14 Janar 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 7 Janar 2019 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të...

Read More

/

January 7 2019
Njoftim i datës 7 Janar 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale: “Rrobaqepësi” niveli  III  në KSHK, (rishikim) Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Rrobaqepësi” niveli  III  në KSHK, (rishikim) duhet të plotësojnë respektivisht këto kritere: Kërkesa të përgjithshme:...

Read More