AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

March 26 2019
NJOFTIM PËR VEND VAKANT: “ PUNONJËS MIRËMBAJTJE”

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), Tiranë, shpall konkursin për pozicionin e punës “punonjës mirëmbajtjeje” (mirëmbajtje asetesh) me kontratë me afat të caktuar dhe kohë të pjesshme (6 ore/ditë).  Kriteret: Kandidatët “Punonjës mirëmbajtjeje”, propozohet të plotësojnë...

Read More

/

March 19 2019
Njoftim fituesish i dates 19 Mars 2020 – “Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e 2 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2020-2021″

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 09 mars 2020 “Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e 2 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2020-2021″, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm...

Read More

/

March 5 2019
Njoftim fituesish i datës 5 Mars 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të materialeve mësimore në mbështetje të lëndeve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 7 Shkurt  2019 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të materialeve mësimore në mbështetje të lëndeve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve,...

Read More

/

March 5 2019
Njoftim fituesish i datës 5 Mars 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e rishikimit te skeletkurrikulave të arsimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 6 Shkurt  2019 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e e rishikimit te skeletkurrikulave të arsimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi...

Read More

/

March 5 2019
Njoftim fituesish i datës 5 Mars 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të programeve orientuese të niveleve

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 4 Shkurt 2019 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të programeve orientuese të niveleve”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të...

Read More