AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

April 30 2019
Njoftim i dates 30 Prill 2019- Kerkohen bashkepunetore ne hartimin e moduleve me zgjedhje te arsimit profesional

Për të mbështetur hartimin e 2 Moduleve me zgjedhje në Arsimin Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për hartimin e Modulit me zgjedhje të detyruar “Shkëputja e tensionit të lartë në automjetet elektrike” (68 orë mësimore), në kl.12,...

Read More

/

April 30 2019
Njoftim i dates 30 Prill 2019- Kerkohen bashkepunetore ne hartimin e 5 programeve te kurseve te unifikuara te formimit profesional

Për të mbështetur hartimin e Programeve të kurseve të unifikuara të Formimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Panele diellore”. Bashkëpunëtorë për hartimin e Programit të...

Read More

/

April 18 2019
Njoftim fituesish i dates 18 Prill 2019 – “ PUNONJËS MIRËMBAJTJE”

Bazuar në njoftimin e datës 26 Mars 2019, Komisioni i Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), mbasi shqurtoi dokumentacionin e aplikantëve shpall fitues për pozicionin “Punonjës mirëmbajtje (mirëmbajtje asetesh)” me kontratë me afat të caktuar dhe...

Read More

/

April 18 2019
Njoftim fituesish i datës 18 Prill 2019 – Kerkohen bashkepunetore ne fushen e hartimit te programit orientues te matures shteterore profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 4 Prill2019 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të programeve orientuese të matures shteterore profesionale”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi...

Read More

/

April 18 2019
Njoftim fituesish i datës 18 Prill 2019 – Kerkohen bashkepunetore ne fushen e hartimit te programit orientues te kurseve te unifikuara

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 1 Prill 2019 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të programeve orientuese të kurseve te unifikuara”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe...

Read More

/

April 18 2019
Njoftim i dates 18 Prill 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale: “Frutikulturë” niveli III  në KSHK, (rishikim) Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale  “Frutikulturë” niveli  III  në KSHK, (rishikim) duhet të plotësojnë respektivisht këto kritere: Kërkesa të përgjithshme:...

Read More

/

April 8 2019
Njoftim fituesish i datës 8 Prill 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 1 Prill 2019 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të...

Read More

/

April 8 2019
Njoftim i dates 8 Prill 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale: “Frutikulturë” niveli III  në KSHK, (rishikim) Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale  “Frutikulturë” niveli  III  në KSHK, (rishikim) duhet të plotësojnë respektivisht këto kritere: Kërkesa të përgjithshme:...

Read More

/

April 8 2019
Njoftim i dates 8 Prill 2019 – kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale: “Frutikulturë” niveli III  në KSHK, (rishikim) Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale  “Frutikulturë” niveli  III  në KSHK, (rishikim) duhet të plotësojnë respektivisht këto kritere: Kërkesa të përgjithshme:...

Read More

/

April 8 2019
Njoftim i dates 8 Prill 2019 – PËR HARTIM PROGRAMESH ORIENTUESE TË KURSEVE TE UNIFIKUARA NË FORMIMIN PROFESIONAL

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr. 15/2017, datë 16.2.2017  “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e...

Read More
  • 1
  • 2