AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

May 30 2019
Njoftim fituesish i dates 20 Maj – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e Moduleve me zgjedhje

Bazuar ne njoftimin e AKAFPK-se për hartimin e Modulit me zgjedhje të detyruar “Shkëputja e tensionit të lartë në automjetet elektrike”në drejtimin mësimor “Shërbime mjetesh transporti”, komisioni vendosi te shpalle fitues: 1.Fabian Saraci 2.Teuta Harkaj 3.Evgjeni Sinanaj Tirane me...

Read More

/

May 27 2019
Njoftim fituesish i datës 27 Maj 2019 – “Kerkohen bashkepunetore ne hartimin e programeve te kurseve te unifikuara te formimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 30 Prill 2019 “Kerkohen bashkepunetore ne hartimin e  programeve te kurseve te unifikuara te formimit profesional”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe...

Read More

/

May 27 2019
Njoftim fituesish i datës 27 Maj 2019 – Kerkohen bashkepunetore ne hartimin e bankës së testeve për kualifikimet profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 20 Maj 2019 “Kerkohen bashkepunetore ne hartimin e bankës së testeve për kualifikimet profesionale”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të...

Read More

/

May 20 2019
Njoftim i dates 20 Maj 2019- Kerkohen bashkepunetore ne hartimin e programeve te kurseve te unifikuara te formimit profesional

Për të mbështetur hartimin e Programeve të kurseve të unifikuara të Formimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Panele diellore”. Bashkëpunëtorë për hartimin e Programit të...

Read More

/

May 20 2019
Njoftim i datës 20 Maj 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë në hartimin e bankës së testeve për kualifikimet profesionale

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr. 15/2017, datë 16.2.2017  “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e...

Read More

/

May 20 2019
Njoftim fituesish i dates 20 Maj 2019- Kerkohen bashkepunetore ne hartimin e 5 programeve te kurseve te unifikuara te formimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 30 Prill 2019 “Kerkohen bashkepunetore ne hartimin e 5 programeve te kurseve te unifikuara te formimit profesional”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm...

Read More

/

May 13 2019
Njoftim i dates 13 Maj 2019- Kerkohen bashkepunetore ne hartimin e 5 programeve te kurseve te unifikuara te formimit profesional

Për të mbështetur hartimin e Programeve të kurseve të unifikuara të Formimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Panele diellore”. Bashkëpunëtorë për hartimin e Programit të...

Read More

/

May 13 2019
Njoftim i dates 13 Maj 2019- Kerkohen bashkepunetore ne hartimin e moduleve me zgjedhje te arsimit profesional

Për të mbështetur hartimin e 2 Moduleve me zgjedhje në Arsimin Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për hartimin e Modulit me zgjedhje të detyruar “Shkëputja e tensionit të lartë në automjetet elektrike” (68 orë mësimore), në kl.12,...

Read More

/

May 13 2019
Njoftim fituesish i dates 13 Maj 2019 – Kerkohen bashkepunetore ne hartimin e 5 programeve te kurseve te unifikuara te formimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 30 Prill 2019 “Kerkohen bashkepunetore ne hartimin e 5 programeve te kurseve te unifikuara te formimit profesional”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm...

Read More

/

May 13 2019
Njoftim fituesish i datës 13 maj 2019-Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të materialeve mësimore në mbështetje të lëndeve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 2 Maj  2019 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të materialeve mësimore në mbështetje të lëndeve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e...

Read More
  • 1
  • 2