AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

June 26 2019
Njoftim fituesish i datës 26 Qershor 2019 – Kërkohen bashkëpunëtore për rishikimin e skeletkurrikulit të arsimit profesional për vitin shkollor 2019-2020

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 18 Qershor 2019 “Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit të arsimit profesional për vitin shkollor 2019-2020″, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtë dhe...

Read More

/

June 18 2019
Njoftim i datës 18 qershor 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2019-2020

Për të mbështetur rishikimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit së profilit mësimor “Recepsion” Niveli II i AP, të drejtimit mësimor “Hoteleri turizëm”. Kërkesat për bashkëpunëtorët për rishikimin e skeletkurrikulit:...

Read More

/

June 18 2019
Njoftim fituesish i datës 18 qershor 2019 – Kerkohen bashkepunetore në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 05 Qershor 2019 “Kerkohen bashkepunetore në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të...

Read More

/

June 18 2019
Njoftim fituesish i datës 18 qershor 2019 – Kërkohen bashkëpunëtore për rishikimin e 5 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2019-2020

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 07 Qershor 2019 “Kërkohen bashkëpunëtore për rishikimin e 5 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2019-2020”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm...

Read More

/

June 7 2019
Njoftim i datës 7 qershor 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e 5 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2019-2020

Për të mbështetur rishikimin e 5 Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit së profilit mësimor “Recepsion” Niveli II i AP, të drejtimit mësimor “Hoteleri turizëm”. Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit së...

Read More

/

June 5 2019
Njoftim i dates 05 Qershor 2019- Kerkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale: “Përpunim druri” niveli IV  në KSHK, (rishikim) “Ndërtim” niveli IV  në KSHK, (rishikim) Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Përpunim druri” niveli  IV  në KSHK, (rishikim) dhe...

Read More