AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

July 23 2019
Njoftim i datës 23 korrik 2019 për vend vakant: Punonjës Mirëmbajtje

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), Tiranë, shpall konkursin për pozicionin e punës “punonjës mirëmbajtjeje” (mirëmbajtje asetesh) me kontratë me afat të caktuar dhe kohë të pjesshme (6 ore/ditë).  Kriteret: Kandidatët “Punonjës mirëmbajtjeje”, propozohet të plotësojnë...

Read More

/

July 18 2019
Njoftim fituesish i datës 18 korrik 2019 – Kerkohen bashkepunetore në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 08 Korrik 2019 “Kerkohen bashkepunetore në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të...

Read More

/

July 8 2019
Njoftim i datës 8 korrik 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale: “Mbarështrim të kafshëve dhe shpendëve” niveli III në KSHK, (rishikim) “Elektromekanikë” niveli III  në KSHK, (rishikim “Mekanikë” niveli IV  në KSHK, (rishikim) Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve...

Read More