AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

August 30 2019
Njoftim fituesish i datës 30 Gusht 2019 – Kerkohen bashkepunetore ne hartimin e bankës së testeve për kualifikimet profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 22 Gusht 2019 “Kerkohen bashkepunetore ne hartimin e bankës së testeve për kualifikimet profesionale”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të...

Read More

/

August 23 2019
Njoftim fituesish i datës 23 Gusht 2019 – për “punonjës mirëmbajtjeje” (mirëmbajtje asetesh) me kontratë me afat të caktuar dhe kohë të pjesshme (6 ore/ditë).

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 23 Korrik 2019 “Kerkohet “punonjës mirëmbajtjeje” (mirëmbajtje asetesh) me kontratë me afat të caktuar dhe kohë të pjesshme (6 ore/ditë).”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, dhe...

Read More

/

August 22 2019
Njoftim i datës 22 gusht 2019 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e bankës së testeve për kualifikimin profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr. 15/2017, datë 16.2.2017  “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e...

Read More