AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

September 30 2019
Njoftim i dates 30 shtator 2019 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e programeve te kurseve te unifikuara.

Për të mbështetur hartimin e Programeve të kurseve të unifikuara të Formimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Servis xhenerik në automjetet e lehta”. Bashkëpunëtorë për...

Read More

/

September 30 2019
Njoftim i dates 30 shtator 2019 – Kerkohen bashkepunetore për rishikimin e 3 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2020-2021

Për të mbështetur rishikimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: 1.Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit së profilit mësimor “Sigurime” Niveli III i AP, të drejtimit mësimor “Ekonomi biznes”. 2. Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit të...

Read More

/

September 30 2019
Njoftim i dates 30 shtator 2019 – për hartimin e materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional

Për të mbështetur zbatimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon të angazhojë bashkëpunëtorë për hartimin e 10 materialeve mësimore për lëndët profesionale të mëposhtme (Shtojca në vijim tregon edhe programet e përgjithshme përkatëse të këtyre...

Read More

/

September 30 2019
Njoftim fituesish i dates 30 shtator 2019 – kerkohen bashkepunetore per hartimin e 2 programeve te kurseve te unifikuara te formimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 13 shtator 2019 , si bashkëpunëtorë të jashtëm per hartimin e 2 programeve te kurseve te unifikuara te formimit profesional, komisioni vendosi : Për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të...

Read More

/

September 30 2019
Njoftim fituesish i dates 30 Shtator 2019 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e materialeve mesimore te arsimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 16 shtator 2019 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në hartimin e materialeve mesimore, komisioni i ngritur vendosi te shpalle fitues:   Për lëndën profesionale “Zookulturë”, kl.12, (68 orë), të profileve mësimore “Prodhim...

Read More

/

September 30 2019
Njoftim fituesish i dates 30 Shtator 2019 – Kerkohen bashkepunetore per rishikimin e skeletkurrikulave te arsimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 13 shtator 2019 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e rishikimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional për rishikimin e skeletkurrikulit së profilit mësimor “Llogari” Niveli III i AP, të drejtimit mësimor...

Read More

/

September 16 2019
Njoftim i dates 16 shtator 2019 – për hartimin e 10 materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional

Për të mbështetur zbatimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon të angazhojë bashkëpunëtorë për hartimin e 10 materialeve mësimore për lëndët profesionale të mëposhtme (Shtojca në vijim tregon edhe programet e përgjithshme përkatëse të këtyre...

Read More

/

September 13 2019
Njoftim i dates 13 Shtator 2019 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e 2 programeve te kurseve te unifikuara te formimit profesional

Për të mbështetur hartimin e Programeve të kurseve të unifikuara të Formimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Servis xhenerik në automjetet e lehta”. Bashkëpunëtorë për...

Read More

/

September 13 2019
Njoftim fituesish i dates 13 shtator 2019 – Kerkohen bashkepunetore te jashtem ne hartimin e pershkrimit te kualifikimeve profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 09 shtator 2019 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të  përshkrimeve të kualifikimeve profesionale                 “Tekstil” niveli  III  në KSHK, (rishikim) “Tekstil-konfeksion” niveli IV  në KSHK, (rishikim) Komisioni pasi shqyrtoi...

Read More

/

September 12 2019
Njoftim i dates 12 shtator 2019 – REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST “For Expert for the Road Map for the Implementation of the National Adult Learning Agenda”

The National Agency for Vocational Education and Training and Qualifications (NAVETQ) as the National Support Service for European Platform for Adult Learning in Europe (EPALE) have been awarded a grant from the European Programs for Education and Youth, Erasmus+...

Read More
  • 1
  • 2