AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

October 28 2019
Njoftim i datës 28 Tetor 2019 – KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE:

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE: “Prodhim bimor” niveli III  në KSHK Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale Prodhim bimor” niveli  III  në KSHK duhet të plotësojnë respektivisht këto kritere: Kërkesa të përgjithshme:...

Read More

/

October 25 2019
Njoftim i datës 25 Tetor 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e 1 skeletkurrikuli të arsimit profesional për vitin shkollor 2020-2021

Për të mbështetur rishikimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit të profilit mësimor “Sipërmarrje e agjencisë turistike”, Niveli III i AP, të drejtimit mësimor “Ekonomi biznes”. Kërkesat për bashkëpunëtorët për...

Read More

/

October 25 2019
Njoftim fituesish i dates 25 Tetor 2019 – për hartim programesh orientuese të kurseve te unifikuara në formimin profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 16 tetor 2019 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të programeve orientuese të kurseve te unifikuara në formimin profesional, komisioni i ngritur , pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e...

Read More

/

October 25 2019
Njoftim fituesish i dates 25 tetor 2019 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të 5 materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 16 tetor 2019 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të 5 materialeve mësimore  në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional, komisioni i ngritur , pasi shqyrtoi dhe...

Read More

/

October 25 2019
Njoftim fituesish i dates 25 Tetor 2019 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e rishikimit të 4 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2020-2021

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 16 tetor 2019 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e rishikimit të 4 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2020-2021, komisioni i ngritur , pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e...

Read More

/

October 16 2019
Njoftim i datës 16 Tetor 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartim programesh orientuese të kurseve te unifikuara në formimin profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr. 15/2017, datë 16.2.2017  “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e...

Read More

/

October 16 2019
Njoftim i datës 16 Tetor 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e 4 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2020-2021

Për të mbështetur rishikimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit së profilit mësimor “Ferma bujqësore dhe blegtorale” Niveli II i AP, të drejtimit mësimor “Bujqësi”. Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit...

Read More

/

October 16 2019
Njoftim i datës 16 Tetor 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e 5 materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional

Për të mbështetur zbatimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon të angazhojë bashkëpunëtorë për hartimin e 5 materialeve mësimore për lëndët profesionale të mëposhtme (Shtojca në vijim tregon edhe programet e përgjithshme përkatëse të këtyre...

Read More

/

October 7 2019
Njoftim fituesish i dates 7 Tetor 2019 – si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e rishikimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 13 shtator 2019 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e rishikimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional për rishikimin e skeletkurrikulit së profilit mësimor “Sigurime” Niveli III i AP, të drejtimit mësimor...

Read More

/

October 7 2019
Njoftim fituesish i dates 07 tetor 2019 – kerkohen bashkepunetore per hartimin e 2 programeve te kurseve te unifikuara te formimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 30 shtator 2019 , si bashkëpunëtorë të jashtëm per hartimin e 2 programeve te kurseve te unifikuara te formimit profesional, komisioni vendosi : Për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të...

Read More
  • 1
  • 2