AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

November 25 2019
Njoftim i datës 25 Nëntor 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e programeve orientuese.

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr. 15/2017, datë 16.2.2017  “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e...

Read More

/

November 25 2019
Njoftim fituesish i datës 25 Nëntor 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e programeve orientuese të kurseve të unifikuara në formimin profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 18 nëntor 2019 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të programeve orientuese të kurseve te unifikuara në formimin profesional, komisioni i ngritur , pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e...

Read More

/

November 20 2019
Njoftim i datës 20 nëntor 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE: “Shërbime kujdesi për fëmijë” niveli  III  në KSHK, (rishikim) Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Shërbime kujdesi për fëmijë” niveli  III  në KSHK, (rishikim) duhet të plotësojnë...

Read More

/

November 18 2019
Njoftim i datës 18 Nëntor 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartim programesh orientuese të kurseve te unifikuara në formimin profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr. 15/2017, datë 16.2.2017  “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e...

Read More

/

November 15 2019
Njoftim fituesish i datës 15 Nëntor 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë të jashtëm në hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 7 Nëntor 2019 “Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtë dhe vendosi të shpallë fitues:...

Read More

/

November 7 2019
Njoftim i datës 7 Nentor 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale: “Shërbime bankare” niveli IV  në KSHK Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Shërbime bankare” niveli  IV në KSHK duhet të plotësojnë respektivisht këto kritere: Kërkesa të përgjithshme:...

Read More

/

November 4 2019
Njoftim fituesish i dates 4 Nentor 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit të arsimit profesional për vitin shkollor 2019-2020

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 25 Tetor 2019 “Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit të arsimit profesional për vitin shkollor 2019-2020″, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtë dhe...

Read More

/

November 4 2019
Njoftim fituesish i datës 4 Nëntor 2019 – Për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 28 tetor 2019 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të  përshkrimeve të kualifikimeve profesionale                 “Prodhim bimor”niveli  III  në KSHK, Komisioni pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve,(Shih dosjet e...

Read More