AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

January 31 2020
Njoftim i datës 31 Janar 2020 – REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST Auditor to prepare a Report of Factual Findings on the action

The National Agency for Vocational Education and Training and Qualifications (NAVETQ) as the National Support Service for European Platform for Adult Learning in Europe (EPALE) have been awarded a grant from the European Programs for Education and Youth, Erasmus+...

Read More

/

January 30 2020
Njoftim fituesish i dates 30 Janar 2020 – Kerkohet punonjes pastrimi me kontrate te perkohshme

Agjencia Kombetare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve, mbasi mori ne shqyrtim dosjet e aplikanteve vendosi te shpalle fitues per pozicionin e punes Punonjes Pastrimi me kontrate te perkohshme Znj.Keze Tako Tirane me 30 Janar 2020

Read More

/

January 30 2020
Njoftim fituesish i datës 30 Janar 2020 – Kerkohet “ARKIVIST/PROTOKOLLIST”

Agjencia Kombetare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve, mbasi mori ne shqyrtim dosjet e aplikanteve vendosi te shpalle fitues per pozicionin e punes Arkivist/Protokollist me kontrate te perkohshme Z. Musa Coha Tirane me 30 Janar 2020

Read More

/

January 23 2020
Njoftim i datës 23 Janar 2020 – Kerkohet “ARKIVIST/PROTOKOLLIST”

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), Tiranë, shpall konkursin për pozicionin e punës “Arkivist/Protokollist” me kontratë me afat të caktuar dhe kohë të pjesshme (6 ore/ditë).  Kriteret: Kandidatët “Arkivist/Protokollist”, propozohet të plotësojnë këto kritere : Të...

Read More

/

January 23 2020
Njoftim i dates 23 Janar 2020 – Kerkohet “ PUNONJËS PASTRIMI/ SANITAR ”

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), Tiranë, shpall konkursin për pozicionin e punës “punonjës pastrimi/ sanitar” me kontratë me afat të caktuar dhe kohë të pjesshme (6 ore/ditë).  Kriteret: Kandidatët “Punonjës pastrimi/ Sanitar”, propozohet të plotësojnë këto kritere...

Read More

/

January 10 2020
Njoftim i dates 10 Janar 2020 – KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE:

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More

/

January 9 2020
Njoftim i datës 9 Janar 2020 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e programit orientues të Maturës Shtetërore Profesionale

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More

/

January 9 2020
Njoftim i datës 9 Janar 2020 – Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikim programi orientues të nivelit

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More