AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

February 24 2020
Njoftim i dates 24 Shkurt 2020-Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More

/

February 20 2020
Njoftim i dates 20 shkurt 2020 – Kerkohen bashkepunetore për hartimin e 4 materialeve mesimore mbeshtetëse për lëndët profesionale në arsimin profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More

/

February 14 2020
Njoftim i dates 14 Shkurt 2020-Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More

/

February 14 2020
Njoftim fituesish i dates 14 Shkurt 2020 – Kerkohen bashkepunetore ne fushen e hartimit te pershkrimeve te kualifikimeve profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 10 janar 2020 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të  përshkrimeve të kualifikimeve profesionale                 “Sherbim kujdesi per femije”niveli  III  në KSHK (rishikimim) “Tregti”, Niv IV ne KSHK (rishikim) Komisioni...

Read More

/

February 14 2020
Njoftim fituesish i dates 14 shkurt 2020 – Kerkohen bashkepunetore ne hartimin e programit orientues te matures shteterore

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 9 Janar 2020, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën ehartimin e programit orientues te matures shteterore, komisioni i ngritur , pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve,(Shih dosjet e bashkëpunëtorëve, bashkëlidhur procesverbalit),...

Read More

/

February 14 2020
Njoftim fituesish i dates 14 shkurt 2020 – Kerkohen bashkepunetore ne fushen e rishikimit te programit orientues per kualifikimet profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 9 Janar 2020, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e rishikimit  të programeve orientuese për kualifikimet profesionale, komisioni i ngritur , pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve,(Shih dosjet e bashkëpunëtorëve, bashkëlidhur...

Read More

/

February 13 2020
Njoftim fituesish i datës 13 Shkurt 2020 – We are looking for an Auditor to prepare a Report of Factual Findings on the action

Bazuar ne njoftimin e AKAFPK-se se dates 31 Janar 2020 per Audit te projektit “NATIONAL COORDINATORS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN AGENDA FOR ADULT LEARNING ”, komisioni i ngritur, mbasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikanteve, vendosi te shpalle fitues Znj....

Read More

/

February 4 2020
Workshop-i për ngritjen dhe funksionimin e Komiteteve Sektoriale (KS)

Në datën 4 – 5 Shkurt, 2020 në Tirana International Hotel u organizua workshop-i për ngritjen dhe funksionimin e komiteteve Sektoriale nga AKAFPK mbështetur nga projekti RISI Albania. Në takim morën pjesë përfaqësues nga MFE, AKAFPK, RISI Albania, PNUD,...

Read More