AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

March 31 2020
Njoftim fituesish i dates 26 Mars 2020-Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e përshkrimit të kualifikimeve profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 18 Mars 2020 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e përshkrimit të kualifikimeve profesionale”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të...

Read More

/

March 27 2020
Njoftim i dates 27 Mars 2020 – KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE:

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More

/

March 26 2020
Njoftim fituesish i dates 26 Mars 2020-Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin dhe rishikimin e Programeve Orientuese të niveleve

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 09 Mars 2020 “Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin dhe rishikimin e Programeve Orientuese të niveleve”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe...

Read More

/

March 24 2020
Njoftim fituesish i dates 24 Mars 2020- “Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e përshkrimit të kualifikimit “Tregeti″

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 12 mars 2020 “Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e përshkrimit të kualifikimit “Tregeti″, Niveli IV në KSHK, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me...

Read More

/

March 19 2020
Njoftim fituesish i dates 19 Mars 2020 – “Për të mbështetur zbatimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon të angazhojë bashkëpunëtorë për hartimin e 1 materiali mësimor për lëndën profesionale e mëposhtme”

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 09 mars 2020: “Për të mbështetur zbatimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon të angazhojë bashkëpunëtorë për hartimin e 1 materiali mësimor për lëndën profesionale të mëposhtme”, komisioni...

Read More

/

March 18 2020
Njoftim i dates 18 Mars 2020 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More

/

March 12 2020
Njoftim i dates 12 Mars 2020 – KERKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE:

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More

/

March 9 2020
Njoftim i dates 9 Mars 2020 – “Për të mbështetur zbatimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon të angazhojë bashkëpunëtorë për hartimin e 1 materiali mësimore ”,

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More

/

March 9 2020
Njoftim i dates 9 Mars 2020-“Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e 2 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2020-2021″

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More

/

March 9 2020
Njoftim i dates 9 Mars 2020 – Kerkohen bashkepunetore për hartimin dhe rishikimin e programeve orientuese të niveleve

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More
  • 1
  • 2