AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

April 29 2020
Njoftim fituesish i dates 29 Prill 2020 – Kerkohen bashkepunetore për rishikimin e programeve orientuese të niveleve

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 22 Prill 2020 “Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e Programeve Orientuese të niveleve”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të...

Read More

/

April 22 2020
Njoftim i dates 22 Prill 2020 – Kerkohen bashkepunetore për rishikimin e programeve orientuese të niveleve

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More

/

April 12 2020
Njoftim i dates 12 Prill 2020- shtyrje konkurrimi I bashkëpunëtorëve në fushën e përshkrimit të kualifikimeve profesionale “Gjeologji/Miniera”, niveli II në KSHK, (rishikim)

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More