AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

August 31 2020
Njoftim i datës 31 Gusht 2020 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të standardit të profesionit

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More

/

August 31 2020
Njoftim i datës 31 Gusht – KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMIT TË KUALIFIKIMIT PROFESIONAL

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More

/

August 31 2020
Njoftim fituesish i dates 31 Gusht 2020 – Kërkohen bashkepunetore per hartimin e bankave te testeve per kualifikimin profesional

Bazuar ne njoftimin e dates 24 Gusht 2020, komisioni pasi vleresoi aplikantet vendosi te shpalle fitues: Për hartimin e bankës së testeve për kualifikimin profesional; Tekstil-konfeksione Niveli IV në KSHK Lelja Hakiraj   Specialist i kategorise se  Larte Teodora Dashi  ...

Read More

/

August 24 2020
Njoftim i datës 24 Gusht 2020-Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e bankës së testeve për kualifikimin profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More

/

August 21 2020
Njoftim fituesish i dates 21 Gusht 2020 – Per bashkepunetore te jashtem ne projektin AGENDA

Bazuar ne njoftimin e dt 3 gusht 2020 per ekspert te jashtem on the current developments and challenges career guidance service is facing in Albania, komisioni pasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikanteve, vendosi te shpalle fitues:   Mirela Andoni Tirane...

Read More

/

August 10 2020
Njoftim fituesish i dates 10 Gusht 2020 – Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e një skeletkurrikluli të Arsimit Profesional për vitin shkollor 2020-2021

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 3 Gusht 2020 “Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e një skeletkurrikluli të Arsimit Profesional për vitin shkollor 2020-2021”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm...

Read More

/

August 3 2020
Njoftim i dates 3 gusht 2020 – Kerkohen bashkepunetore per rishikimin e nje skeletkurrikuli te arsimit profesional per vitin shkollor 2020-2021

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More

/

August 3 2020
Njoftim i datës 3 Gusht 2020 – REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST “For Expert for Assessment report on the current developments and challenges career guidance service is facing in Albania”

The National Agency for Vocational Education and Training and Qualifications (NAVETQ) as the National Support Service for European Platform for Adult Learning in Europe (EPALE) have been awarded a grant from the European Programs for Education and Youth, Erasmus+...

Read More