AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

September 28 2020
Njoftim fituesish i dates 28 Shtator 2020 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e standartit te profesionit

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-se së datës 21 Shtator 2020 “Kërkohen bashkëpunëtorë në hartimin e standardit të profesionit” komisioni mbasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikantëve vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e standardit të profesionit ” Punetor ndihmes ne perpunimin...

Read More

/

September 21 2020
Njoftim i datës 21 Shtator 2020 – KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË PËR HARTIMIN E MATERIALEVE MËSIMORE NË MBËSHTETJE TË LËNDËVE MËSIMORE TË SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL

Për të mbështetur zbatimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon të angazhojë bashkëpunëtorë për hartimin e materialeve mësimore për lëndët profesionale të mëposhtme (në shtojcën e mëposhtme tregohen edhe programet sintetike përkatëse të këtyre lëndëve). ...

Read More

/

September 21 2020
Njoftim i dates 21 shtator 2020-PËR RISHIKIMIN E SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL PËR VITIN SHKOLLOR 2021-2022

Për të mbështetur rishikimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659,...

Read More

/

September 21 2020
Njoftim i datës 21 shtator 2020 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e programeve të kurseve të unifikuara

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË PËR HARTIMIN E PROGRAMEVE TË KURSEVE TË UNIFIKUARA Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69,...

Read More

/

September 21 2020
Njoftim i datës 21 Shtator 2020 – KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË STANDARDIT TË PROFESIONIT

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në...

Read More

/

September 17 2020
KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË PËR HARTIMIN E PËRSHKRIMIT TË PROFESIONEVE TË FUSHËS SË SIGURIMEVE, PËR PROFESIONIN:

3221      “Profesioniste infermierë”.  Kandidatët për hartimin e përshkrimit të profesionit 3221 “Profesioniste infermierë”, duhet të plotësojnë këto kritere: 1.1 Kërkesa të përgjithshme: a)      Të kenë përvojë pune në fushën e infermierisë; b)      Të punojë aktualisht në fushën e infermierisë, si infermier;...

Read More

/

September 11 2020
Njoftim fituesish i datës 11 shtator 2020 – Kërkohen bashkëpunëtorë në hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-se së datës 31 Gusht 2020 “Kërkohen bashkëpunëtorë në hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional” komisioni mbasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikantëve vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional ” Miniera” Edmond...

Read More

/

September 11 2020
Njoftim fituesish i dates 11 shtator 2020 – Kërkohen bashkëpunëtorë në hartimin e standardit të profesionit

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-se së datës 31 Gusht 2020 “Kërkohen bashkëpunëtorë në hartimin e standardit të profesionit” komisioni mbasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikantëve vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e standardit të profesionit ” Ndihmës në ndërtim ”...

Read More