AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

October 19 2020
Njoftim fituesish i dates 19 Tetor 2020 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e standartit te profesionit

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-se së datës 11 Tetor 2020 “Kërkohen bashkëpunëtorë në hartimin e standardit të profesionit” komisioni mbasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikantëve vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e standardit të profesionit ” Kujdes per te moshuar...

Read More

/

October 15 2020
Njoftim fituesish i dates 15 tetor 2020 – Për shtyrjen e afatit të aplikimit të bashkëpunëtorëve për rishikimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2021-2022

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 2 Tetor 2020: “Për shtyrjen e afatit të aplikimit të bashkëpunëtorëve për rishikimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2021-2022 (në vijim të njoftimit të datës 21 shtator 2020)”, komisioni...

Read More

/

October 15 2020
Njoftim fituesish i dates 15 Tetor 2020 – Shtyrje e afatit të aplikimit për bashkëpunetorë  hartimin e materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 2 Tetor 2020: “Shtyrje e afatit të aplikimit për bashkëpunetorë  hartimin e materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional (në vijim të njoftimet të dt.21 Shtator 2020)”,...

Read More

/

October 12 2020
Njoftim i dates 12 Tetor 2020 – KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË STANDARDIT TË PROFESIONIT

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More

/

October 5 2020
Njoftim i dates 5 Tetor 2020 – KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË STANDARDIT TË PROFESIONIT

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More

/

October 2 2020
Njoftim fituesish i dates 2 Tetor 2020 – Kërkohen bashkëpunetorë  hartimin e materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 21 Shtator 2020: “Kërkohen bashkëpunetorë  hartimin e materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë...

Read More

/

October 2 2020
Njoftim fituesish i dates 2 Tetor 2020 – Kërkohen bashkëpunetorë për hartimin e programeve të Kurseve të unifikuara të Formimit Profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 21 Shtator 2020: “Kërkohen bashkëpunetorë për hartimin e programeve të Kurseve të unifikuara të Formimit Profesional”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me...

Read More

/

October 2 2020
Njoftim i dates 2 tetor – shtyrje e afatit të aplikimit për bashkëpunëtorë për hartimin e materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional (në vijim të njoftimit të datës 21 shator 2020)

Për të mbështetur zbatimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon të angazhojë bashkëpunëtorë për hartimin e materialeve mësimore për lëndët profesionale të mëposhtme (në shtojcën e mëposhtme tregohen edhe programet sintetike përkatëse të këtyre lëndëve). ...

Read More

/

October 2 2020
Njoftim i dates 2 tetor 2020 – PËR SHTYRJEN E AFATIT TË APLIKIMIT TË BASHKËPUNËTORËVE PËR RISHIKIMIN E SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL PËR VITIN SHKOLLOR 2021-2022 (NË VIJIM TË NJOFTIMIT TË DATËS 21 SHTATOR 2020)

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More