AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

November 23 2020
Njoftim fituesish i dates 23 Nentor 2020 – per bashkëpunetorë per hartimin e Programit të Kursit të Unifikuar të Formimit Profesional “Manikyr pedikyr

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 17 Nentor 2020 per Shtyrjen e afatit te aplikimit per bashkëpunetorë per hartimin e Programit të Kursit të Unifikuar të Formimit Profesional “Manikyr pedikyr”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi...

Read More

/

November 17 2020
Njoftim i dates 17 Nentor 2020- NJOFTIM PER SHTYRJE TE AFATIT TE APLIKIMIT

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More

/

November 17 2020
Njoftim fituesish i dates 17 Nentor 2020 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e 9 materialeve mesimore ne mbeshtetje te lendeve mesimore te skeletkurrikulave te arsimit profesional

Bazuar ne njoftimin e AKAFPK-se se dates 5 Nentor 2020 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e 9 materialeve mesimore ne mbeshtetje te lendeve mesimore te skeletkurrikulave te arsimit profesional , komsioni pasi shqyroi dokumentacionin e aplikanteve vendosi te shpalle...

Read More

/

November 17 2020
Njoftim fituesish i dates 17 Nentor 2020 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e programeve te kurseve te unifikuara

Bazuar ne njoftimin e AKAFPK-se se dates 5 Nentor 2020 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e programeve te kurseve te unifikuara, komisioni mbasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikanteve, vendosi te shpalle fitues: Për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar...

Read More

/

November 16 2020
Njoftim fituesish i dates 16 Nentor 2020 – Kerkohen bashkepunetore ne fushen e hartimit te pershkrimeve te kualifikimeve profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-se së datës 09 Nentor 2020 “Kërkohen bashkëpunëtorë në hartimin e pershkrimit te kualifikimit te profesioneve” komisioni mbasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikantëve vendosi të shpallë fitues: Përpunim druri”, Niveli II në KSHK    (rishikim) 1. Petref...

Read More

/

November 11 2020
Njoftim fituesish i dates 11 Nentor 2020 – Kerkohen bashkepunetore per hartim programesh orientuese te kurseve te unifikuara

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 3 Nentor 2020: “Kerkohen bashkepunetore per hartim programesh orientuese te kurseve te unifikuara në FormiminProfesional”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë...

Read More

/

November 9 2020
Njoftim i dates 9 Nentor 2020- kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More

/

November 5 2020
Njoftim i dates 5 Nentor 2020 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e 9 materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More

/

November 5 2020
Njoftim i dates 5 Nentor 2020- KERKOHEN BASHKEPUNETORE PËR HARTIMIN E PROGRAMEVE TË KURSEVE TË UNIFIKUARA

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More

/

November 3 2020
Njoftim i dates 3 Nentor 2020 – Kerkohen bashkëpunëtorë për konsulenca individuale në hartimin e programeve orientuese të kurseve te unifikuara në formimin profesional

i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, Ligjit nr. 15/2017, datë 16.02.2017 “Për  Arsimin dhe Formimin Profesional në Republikën e Shqipërisë”, Ligjit nr. 23/2018 Për...

Read More