AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

December 14 2020
Workshop për hartimin e standardeve të kualifikimit “Punime dekorative dhe bojatisje” dhe “Shtrim dhe veshje me pllaka”

Më datat  10, 23 dhe 28 Dhjetor  2020 u zhvilluan takimet për hartimin e standardit të  kualifikimit  “Punime dekorative dhe bojatisje”  dhe më datat 03, 10, 18 Shkurt   2021 u zhvilluan takimet për hartimin e standardit të  kualifikimit “Shtrim...

Read More