AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

January 25 2021
Njoftim i dates 25 Janar 2021-KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË STANDARDIT TË PROFESIONIT

i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, Ligjit nr. 15/2017, datë 16.02.2017 “Për  Arsimin dhe Formimin Profesional në Republikën e Shqipërisë”, Ligjit nr. 23/2018 Për...

Read More

/

January 21 2021
Njoftim fituesish i dates 21 Janar 2021-Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin dhe rishikimin e programeve orientuese të niveleve

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 11 Janar 2021 per bashkëpunëtorë për hartimin dhe rishikimin e programeve orientuese të niveleve, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe...

Read More

/

January 21 2021
Njoftim fituesish i datës 21 Janar 2021– Kerkohet “PUNONJES PASTRIMI”

Agjencia Kombetare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve, mbasi mori ne shqyrtim dosjet e aplikanteve vendosi te shpalle fitues per pozicionin e punes PUNONJES PASTRIMI me kontrate te perkohshme, Zn. Keze Tako. Tirane, me 21 Janar 2021

Read More

/

January 21 2021
Njoftim fituesish i datës 21 Janar 2021– Kerkohet “ARKIVIST/PROTOKOLLIST”

Agjencia Kombetare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve, mbasi mori ne shqyrtim dosjet e aplikanteve vendosi te shpalle fitues per pozicionin e punes Arkivist/Protokollist me kontrate te perkohshme, Zj. Kledisa Karaj. Tirane, me 21 Janar 2021

Read More

/

January 21 2021
Njoftim fituesish i dates 21 Janar 2021-Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin dhe rishikimin e programeve orientuese të Matures Shteterore profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 11 Janar 2021 per bashkëpunëtorë për hartimin dhe rishikimin e programeve orientuese të Matures Shteterore profesionale, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me...

Read More

/

January 17 2021
Njoftim i dates 17 Janar 2021- kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të standardit të kualifikimit profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More

/

January 15 2021
NJOFTIM I DATES 15 JANAR 2021 PËR VEND VAKANT: “ARKIVIST/PROTOKOLLIST”

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), Tiranë, shpall konkursin për pozicionin e punës “Arkivist/Protokollist” me kontratë me afat të caktuar dhe kohë të pjesshme (6 ore/ditë).  Kriteret: Kandidatët “Arkivist/Protokollist”, propozohet të plotësojnë këto kritere : Të...

Read More

/

January 15 2021
NJOFTIM I DATES 15 JANAR 2021 PËR VEND VAKANT: “ PUNONJËS PASTRIMI/ SANITAR ”

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), Tiranë, shpall konkursin për pozicionin e punës “punonjës pastrimi/ sanitar” me kontratë me afat të caktuar dhe kohë të pjesshme (6 ore/ditë).  Kriteret: Kandidatët “Punonjës pastrimi/ Sanitar”, propozohet të plotësojnë këto kritere...

Read More

/

January 11 2021
Njoftim i dates 11 Janar 2021 – Kërkohen bashkëpunëtore për hartimin dhe rishikimin e programeve orientuese të maturës shtetërore profesionale

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën...

Read More

/

January 11 2021
Njoftim i datës 11 Janar 2021 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin dhe rishikimin e programeve orientuese të niveleve

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën...

Read More