AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

March 31 2021
Njoftim i dates 31 Mars 2021 – për hartimin e një skeletkurikuli të ri të arsimit profesional për vitin shkollor 2021-2022

. Për të mbështetur hartimin e Skeletkurrikulave të reja të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon:Bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulit të ri të profilit mësimor “Programim”, Niv. IV i KSHK (në drejtimin “Teknologji informacioni dhe komunikimi”)Kërkesat për bashkëpunëtorët...

Read More

/

March 31 2021
Njoftim i dates 31 Mars 2021 – për rishikimin e 2 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2021-2022

Për të mbështetur rishikimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon:Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit të profilit mësimor “Rrjete të dhënash”, Niv. IV i KSHK (në drejtimin “Teknologji informacioni dhe komunikimi”)Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit të...

Read More

/

March 29 2021
Njoftim fituesish i dates 29 Mars 2021 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e pershkrimit te kualifikimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 19 Mars 2021: “për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:...

Read More

/

March 25 2021
Njoftim fituesish i dates 25 Mars 2021 – Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e programeve orientuese për kualifikimet profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-se së datës 24 Mars 2021 – “Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e programeve orientuese për kualifikimet profesionale ”, komisioni pasi shqyroi dokumentacionin e aplikantëve vendosi të shpallë bashkëpunëtorë fitues për hartimin e lëndëve të mëposhtme: ...

Read More

/

March 19 2021
Njoftim i dates 19 Mars 2021 – KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMIT TË KUALIFIKIMIT PROFESIONAL

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More

/

March 17 2021
Njoftim fituesish i dates 17 Mars 2021 – Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e programeve orientuese për kualifikimet profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-se së datës 8 Mars 2021 – “Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e programeve orientuese për kualifikimet profesionale ”, komisioni pasi shqyroi dokumentacionin e aplikantëve vendosi të shpallë bashkëpunëtorë fitues për hartimin e lëndëve të mëposhtme: ...

Read More

/

March 17 2021
Njoftim i dates 17 Mars 2021 – Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e programeve orientuese për kualifikimet profesionale

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën...

Read More

/

March 14 2021
Work shop për hartimin dhe validimin e standardit të profesionit “Teknik website” dhe standardit të kualifikimit “Zhvillim website”

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK) në   bashkëpunim me projektit Skill for Jobs (S4J) zhvilloi takimet hartimin dhe validimin e  standardit të  profesionit “Teknik website” dhe  standardit të kualifikimit “Zhvillim website”  gjatë muajit Shkurt dhe Mars 2021. Drejtoresha...

Read More

/

March 8 2021
Njoftim fituesish i dates 8 Mars 2021 – Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e programeve orientuese për kualifikimet profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-se së datës 1 Mars 2021 – “Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e programeve orientuese për kualifikimet profesionale ”, komisioni pasi shqyroi dokumentacionin e aplikantëve vendosi të shpallë bashkëpunëtorë fitues për hartimin e lëndëve të mëposhtme: ...

Read More

/

March 8 2021
Njoftim i dates 8 Mars 2021 – Kerkohen bashkepunetore per rishikimin e programeve orientuese për kualifikimet profesionale:

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën...

Read More
  • 1
  • 2