AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

April 26 2021
Njoftim fituesish i dates 26 Prill 2021 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e programit orientues të nivelit

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 19 Prill2021: “per hartimin e programit orientues të nivelit”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Mirëmbajtje...

Read More

/

April 19 2021
Njoftim i dates 19 Prill 2021- Kerkohen bashkepunetore per hartimin e programit orientues të nivelit

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën...

Read More

/

April 12 2021
Njoftim fituesish i dates 12 Prill 2021 – për rishikimin e 2 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2021-2022

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-se së datës 31 Mars 2021 – “Kërkohen bashkëpunëtorë për  rishikimin e 2 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2021-2022”, komisioni pasi shqyroi dokumentacionin e aplikantëve vendosi të shpallë bashkëpunëtorë fitues për hartimin e...

Read More

/

April 12 2021
Njoftim fituesish i dates 12 Prill 2021-Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e një skeletkurrikuli te ri

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-se së datës 31 Mars 2021 – “Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e një skeletkurrikuli te ri”, komisioni pasi shqyroi dokumentacionin e aplikantëve vendosi të shpallë bashkëpunëtorë fitues për hartimin e skeletkurrikulit të ri të profilit...

Read More