AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

June 21 2021
Njoftim i dates 21 Qershor 2021 – kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More

/

June 21 2021
Njoftim i dates 21 qershor 2021 – KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË STANDARDIT TË PROFESIONIT:

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More

/

June 14 2021
Njoftim i dates 14 Qershor 2021 – Kerkohen bashkepunetore për hartimin e 2 skeletkurikulave të reja të arsimit profesional për vitin shkollor 2021-2022

Për të mbështetur hartimin e Skeletkurrikulave të reja të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon:Bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulit të ri të profilit mësimor “Multimedia”, Niv. IV i KSHK (në drejtimin “Teknologji informacioni dhe komunikimi”).Bashkëpunëtorë për hartimin e...

Read More

/

June 14 2021
Njoftim i dates 14 Qershor 2021- Kerkohen bashkepunetore për rishikimin e 4 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2021-2022

Për të mbështetur rishikimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon:Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit të profilit mësimor “Elektroteknikë”, Niv. IV i KSHK.Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit të profilit mësimor “Teknologji ushqimore”, Niv. II i KSHK.Bashkëpunëtorë...

Read More

/

June 14 2021
Njoftim i dates 14 Qershor 2021 – kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e 4 materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More