AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

July 12 2021
Njoftim fituesish i dates 12 korrik 2021 – Kerkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të standardit të profesionit

Bazuar ne njoftimin e ne faqen e AKAFPK-se, njoftim i dates 5 korrik 2021 per bashkepunetore te jashtem ne fushen e hartimit te standardit te profesionit, komisioni i mbledhur pasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikanteve, vendosi te shpalle fitues: Peshkatar...

Read More

/

July 11 2021
Njoftim fituesish i dates 22 korrik 2021 – per bashkepunetore te jashtem ne fushen e hartimit te standardit te profesionit

Bazuar ne njoftimin e ne faqen e AKAFPK-se, njoftim i dates 13 korrik 2021 per bashkepunetore te jashtem ne fushen e hartimit te standardit te profesionit, komisioni i mbledhur pasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikanteve, vendosi te shpalle fitues: Veteriner...

Read More