AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

September 29 2021
Njoftim i dates 29 shtator 2021 – kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të standardit të profesionit:

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More

/

September 27 2021
Njoftim i dates 27 shtator 2021 – për bashkëpunëtorë për hartimin e bankës së testeve për kualifikimin profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën...

Read More

/

September 24 2021
Njoftim per shtyrje i dates 24 shtator 2021 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e bankes se testit

Komisioni i ngritur, pasi shqyrtoi dokumentacionin, beri vleresimin e kandidateve dhe vendosi te shtyje njoftimin per hartimin e bankes se testit ” Peshkim niveli III ne KSHK” deri ne dates 04.10.2021. Tirane me 24 shtator 2021

Read More

/

September 24 2021
Njoftim fituesish i dates 24 shtator 2021 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e standardit te profesionit

Bazuar ne njoftimin e dates 16 shtator 2021, komisioni pasi vleresoi aplikantet vendosi te shpalle fitues: Për hartimin e standardit të profesionit; Teknik Elektrik Emanuela Shkupi – Specialist i kategorise se larte Myzejen Menkulazi – Specialist i kategorise se larte...

Read More

/

September 17 2021
Njoftim fituesish i dates 17 shtator 2021 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e bankës së testeve për kualifikimet profesionale

Bazuar ne njoftimin e dates 3 shtator 2021, komisioni pasi vleresoi aplikantet vendosi te shpalle fitues: Për hartimin e bankës së testeve për kualifikimin profesional; Elektroteknikë, niveli II në KSHK Emanuela Shkupi – Specialist i kategorise se larte Myzejen Menkulazi...

Read More

/

September 16 2021
Njoftim i dates 16 shtator 2021 – kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të standardit të profesionit:

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More

/

September 13 2021
Njoftim i dates 13 Shtator 2021-kërkohet përkthyes i gjuhës angleze

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional  dhe Kualifikimeve (AKAFPK), me porosi të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë dhe mbështetjes financiare të programit EaSI, zhvillon aktivitetin në kuadër të projektit Fostering opportunities of Refugees WORKers – FORWORKKy aktivitet zhvillohet ditën e enjte,...

Read More

/

September 9 2021
Njoftim fituesish i dates 9 shtator 2021 – Kerkohen bashkepunetore për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 1 Shtator 2021: “Për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:...

Read More

/

September 3 2021
Njoftim i dates 3 Shtator 2021- për bashkëpunëtorë për hartimin e bankës së testeve për kualifikimet profesionale

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën...

Read More

/

September 1 2021
Njoftim i dates 1 Shtator 2021 – kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të standardit të profesionit:

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More
  • 1
  • 2