AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

October 29 2021
Njoftim për fitues i dt. 29 tetor 2021, “bashkëpunëtorë për rishikimin e 5 skeletkurrikulave të Arsimit Profesional”.

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 20 tetor 2021 “Për rishikimin e 5 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2022-2023”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë...

Read More

/

October 29 2021
Njoftim për fitues i dt. 29 tetor 2021, “bashkëpunëtorë për hartimin e 2 skeletkurrikulave të reja të Arsimit Profesional”.

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 20 tetor 2021 “Për hartimin e 2 skeletkurrikulave të reja të arsimit profesional për vitin shkollor 2022-2023”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm...

Read More

/

October 28 2021
Njoftim i dates 28 Tetor 2021 – KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË PËR HARTIMIN E 13 MATERIALEVE MËSIMORE NË MBËSHTETJE TË LËNDËVE MËSIMORE TË SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More

/

October 20 2021
Njoftim i dates 20 Tetor 2021- Kerkohen bashkepunetore per Hartimin e 2 Skeletkurrikulave të reja të Arsimit Profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More

/

October 20 2021
Njoftim i dates 20 Tetor 2021- Kerkohen bashkepunetore per Hartimin e 2 Skeletkurrikulave të reja të Arsimit Profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More

/

October 20 2021
Njoftim i dates 20 Tetor 2021- Kerkohen bashkepunetore per rishikimin e 5 Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More

/

October 20 2021
Njoftim i dates 20 tetor 2021 për hartimin e 2 skeletkurrikulave të reja të arsimit profesional për vitin shkollor 2022-2023

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More

/

October 20 2021
Njoftim i dates 20 tetor 2021 për hartimin e 11 programeve të kurseve të unifikuara të formimit profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More

/

October 18 2021
Njoftim fituesish i dates 18 Tetor 2021- Kerkohen bashkepunetore ne hartimin e pershkrimit te kualifikimit profesional

Komisioni i ngritur, pasi shqyrtoi dhe vleresoi dokumentacionin e kandidateve, vendosi qe te shpalle fitues bashkepunetore te jashtem per hartimin e pershkrimit te kualifikimit “Peshkim” Niveli i III-te ne KSHK (rishikimi) Gazmend Sina – Specialist i kategorises se Larte...

Read More

/

October 18 2021
Njoftim fituesish i dates 18 Tetor 2021- Kerkohen bashkepunetore ne fushen e hartimit te standardit te profesionit

Komisioni i ngritur, mbasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikanteve, vendosi te shpalle fitues per hartimin e standardit te profesionit “Teknik Gjeodet” Erjon Lala – Specialist i kategorise se Larte Kliton Nenaj – Specialist i kategorise se Larte Sashenka Avrami –...

Read More
  • 1
  • 2