AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

December 28 2021
Njoftim fituesish i dates 28 dhjetor 2021 – për pjesëmarrje ne përberjen e Komitetit Sektorial te Teknologjise se Informacionit dhe Komunikimit

Komisioni i ngritur, pasi shqyrtoi dhe vleresoi dokumentacionin e kandidateve, vendosi te shpalle fitues për anëtare ne përberjen e Komitetit Sektorial te Teknologjise se Informacionit dhe Komunikimit : Dritan Mezini – anëtar, përfaqesues i shoqates se punedhenesve Endri Xhina...

Read More

/

December 19 2021
Njoftim për fitues i dt. 29 tetor 2021, “bashkëpunëtorë për hartimin e 11 programeve të kurseve të unifikuara të Formimit Profesional”.

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 21 tetor 2021 “Për hartimin e 11 programeve të kursve të unifikuara të Formimit Profesional”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë...

Read More

/

December 7 2021
Njoftim i dates 7 dhjetor 2021 – për pjesëmarrje në përbërjen e Komitetit Sektorial të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) që do të mbështesin zhvillimin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve (KSHK)

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 5, të nenit 11, të ligjit nr. 10247, datë 4.3.2010, “Për Kornizën Shqiptare të Kualifikimeve”, të ndryshuar, Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 426, datë 26.6.2019 “Për mënyrën e...

Read More

/

December 1 2021
Njoftim fituesish i dates 1 dhjetor 2021 – Kerkohen bashkepunetore te jashtem per hartimin dhe rishikimin e programeve orientuese te Matures Shteterore Profesionale

Komisioni i ngritur, pasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikanteve per njoftimin e dates 22 Nentor 2021 ” per bashkepunetore te jashtem per hartimin dhe rishikimin e programeve orientuese te Matures Shteterore Profesionale” vendosi te shpalle fitues: Per hartimin e programeve...

Read More

/

December 1 2021
Njoftim fituesish i dates 1 dhjetor 2021 – Kerkohen bashkepunetore te jashtem per hartimin dhe rishikimin e programeve orientuese te kualifikimeve profesionale

Komisioni i ngritur, pasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikanteve per njoftimin e dates 22 Nentor 2021 ” per bashkepunetore te jashtem per hartimin dhe rishikimin e programeve orientuese te kualifikimeve profesionale” vendosi te shpalle fitues: Per hartimin e programeve orientuese...

Read More