AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

January 31 2022
Njoftim fituesish i dates 31 Janar 2022-Per bashkepunetore te jashtem per rishikimin e programeve orientuese per provimin e nivelit te kualifikimit profesional

Komisioni i ngritur, pasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikanteve per njoftimin e dates 24 Janar 2022 ” per rishikimin e programeve orientuese per provimin e nivelit te kualifikimit profesional ” vendosi te shpalle fitues: Termohidraulike Niv II ne KSHK Besnik...

Read More

/

January 31 2022
Njoftim fituesish i dates 31 Janar 2022 – Per bashkepunetore te jashtem per rishikimin e programeve orientuese te provimit te Matures Shteterore Profesionale

Komisioni i ngritur, pasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikanteve per njoftimin e dates 24 Janar 2022 ” per rishikimin e programeve orientuese te provimit te Matures Shteterore Profesionale ” vendosi te shpalle fitues: Gjeodezi  shtyhet deri ne daten 04.02.2022 ora...

Read More

/

January 31 2022
Njoftim i dates 31 Janar 2022 – kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e programeve orientuese të provimeve të maturës shtetërore profesionale

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën...

Read More

/

January 31 2022
Njoftim i dates 31 Janar 2022 – kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin dhe rishikimin e programeve orientuese për provime të niveleve të kualifikimeve profesionale

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën...

Read More

/

January 24 2022
Njoftim fituesish i dates 24 Janar 2022 – Për hartimin e standardit te profesionit

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 17 Janar 2022: “Për hartimin e standardit te profesionit , komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues...

Read More

/

January 24 2022
Njoftim fituesish i dates 24 Janar 2022 – per bashkepunetore te jashtem per hartimin e standardit te profesionit

Komisioni i ngritur, pasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikanteve per njoftimin e dates 17 Janar 2022 ” per bashkepunetore te jashtem per hartimin e standardit te profesionit ” vendosi te shpalle fitues: Punonjes per produkte brumi Alma Caka- Specialist i...

Read More

/

January 24 2022
Njoftim fituesish i dates 24 Janar 2022 – per bashkepunetore te jashtem per rishikimin e standardit te kualifikimit profesional

Komisioni i ngritur, pasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikanteve per njoftimin e dates 17 Janar 2022 ” per bashkepunetore te jashtem per rishikimin e standardit te kualifikimit profesional” vendosi te shpalle fitues: Gjeodezi, Niveli IV ne KSHK Erjon Lala –...

Read More

/

January 24 2022
Njoftim i dates 24 Janar 2022 – KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË PËR HARTIMIN DHE RISHIKIMIN E PROGRAMEVE ORIENTUESE PËR PROVIME TË NIVELEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën...

Read More

/

January 24 2022
Njoftim i dates 24 Janar 2022 – KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË PËR RISHIKIMIN E PROGRAMEVE ORIENTUESE TË PROVIMEVE TË MATURËS SHTETËRORE PROFESIONALE

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën...

Read More

/

January 19 2022
NJOFTIM PËR VEND VAKANT: “PUNONJËS PASTRIMI/ SANITAR ” Data 19 Janar 2022

NJOFTIM PËR VEND VAKANT:“PUNONJËS PASTRIMI/ SANITAR ”në Agjencinë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dheKualifikimeve (AKAFPK) – TiranëAgjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), Tiranë,shpall konkursin për pozicionin e punës “punonjës pastrimi/ sanitar” me kontratë me afat tëcaktuar...

Read More
  • 1
  • 2