AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

February 24 2022
Njoftim fituesish i dates 24 Janar 2022 – Kerkohen bashkepunetore te jashtem per hartimin e programeve orientuese per provimin e nivelit te kualifikimit profesional

Komisioni i ngritur, pasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikanteve per njoftimin e dates 17 Janar 2022 ” per hartimin e programeve orientuese per provimin e nivelit te kualifikimit profesional ” vendosi te shpalle fitues: Punime dekorative dhe bojatisje, Niv III...

Read More

/

February 23 2022
Njoftim fituesish i dates 23 Shkurt 2022 – Per bashkepunetore te jashtem në fushën e hartimit të standardit të kualifikimit profesional

Komisioni i ngritur, pasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikanteve per njoftimin e dates  14 Shkurt 2022 – kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të standardit të kualifikimit profesional vendosi te shpalle fitues: Mekanikë, niveli II  në KSHK, (rishikim) Fuat Sinaj...

Read More

/

February 23 2022
Njoftim fituesish i dates 23 Shkurt 2022 – Per bashkepunetore te jashtem në fushën e hartimit të standardit të profesionit

Komisioni i ngritur, pasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikanteve per njoftimin e dates  14 Shkurt 2022 – kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të standardit të kualifikimit profesionit vendosi te shpalle fitues: Motorrist,  Fuat Sinaj – Specialist i Nivelit te...

Read More

/

February 21 2022
Njoftim i dates 21 Shkurt 2022 – kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e 4 materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More

/

February 20 2022
Njoftim i dates 20 shkurt 2020 – Kerkohen bashkepunetore për rishikimin e 7 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2020-2021

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More

/

February 14 2022
Njoftim i dates 14 Shkurt 2022 – për hartimin e 1 skeletkurrikuli të ri të arsimit profesional për vitin shkollor 2022-2023

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More

/

February 14 2022
Njoftim i dates 14 Shkurt 2022 – për rishikimin e 3 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2022-2023

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More

/

February 14 2022
Njoftim i dates 14 shkurt 2022 – kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të standardit të profesionit

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More

/

February 14 2022
Njoftim i dates 14 Shkurt 2022 – kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të standardit të kualifikimit profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More

/

February 7 2022
Njoftim fituesish i dates 7 Shkurt 2022 – Per bashkepunetore te jashtem per rishikimin e programeve orientuese te provimit te Matures Shteterore Profesionale

Komisioni i ngritur, pasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikanteve per njoftimin e dates 31 Janar 2022 ”  per rishikimin e programeve orientuese te provimit te Matures Shteterore Profesionale  ” vendosi te shpalle fitues: Gjeodezi Xhevair Aliaj -Specialist i nivelit te...

Read More
  • 1
  • 2