AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

March 31 2022
Njoftim i dates 31 Mars 2022 – KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË PËR HARTIMIN DHE RISHIKIMIN E PROGRAMEVE ORIENTUESE PËR PROVIME TË NIVELEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën...

Read More

/

March 17 2022
Njoftim fituesish i dates 17 Mars 2022- kerkohen bashkepunetore per hartimin e standardit te Kualifikimit Profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 7 Mars 2022: “Për hartimin e standardit te Kualifikimit Profesional “Pyje” Niveli II ne KSHK (rishikim), komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me...

Read More

/

March 7 2022
Njoftim i dates 7 Mars 2022 – kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të standardit të kualifikimit profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More

/

March 3 2022
Njoftim për fitues i datës 03 mars 2022, për bashkëpunëtorë për rishikimin e 3 skeletkurrikulave të AP

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 14 Shkurt 2022: “Për rishikimin e 3 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2022-2023”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë...

Read More

/

March 3 2022
Njoftim për fitues i datës 03 mars 2022, për bashkëpunëtorë për hartimin e 4 Materialeve mësimore të lëndëve të AP

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 21 Shkurt 2022: “Për hartimin e 4 Materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve të skeletkurrikulave të arsimit profesional”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të...

Read More

/

March 3 2022
Njoftim për fitues i datës 03 mars 2022, për bashkëpunëtorë për hartimin e 1 skeletkurrikuli të ri të AP

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 14 Shkurt 2022: “Për hartimin e 1 skeletkurrikuli të ri të arsimit profesional për vitin shkollor 2022-2023”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm...

Read More