AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

July 12 2022
Njoftim i dates 12 korrik 2022 – KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË STANDARDIT TË PROFESIONIT

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr. 7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr. 69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën...

Read More

/

July 8 2022
Njoftim për fitues i datës 8 korrik 2022, për bashkëpunëtorë për hartimin e 3 programeve dhe rishikimin e 1 programi të Kurseve të Unifikuara të FP.

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 29 qershor 2022 për shtyrjen e afatit të aplikimit të bashkëpunëtorëve për hartimin e 5 programeve dhe rishikimin e 1 programi të kurseve të unifikuara të FP (në vijim të njoftimit të...

Read More

/

July 8 2022
Njoftim për fitues i datës 8 Korrik 2022, për bashkëpunëtorë për rishikimin e 1 skeletkurrikuli të AP

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 29 qershor 2022 për shtyrjen e afatit të aplikimit të bashkëpunëtorëve për rishikimin e një skeletkurrikuli të AP (në vijim të njoftimit të datës 17 qershor 2022), komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve...

Read More

/

July 8 2022
Njoftim i datës 8 Korrik 2022 për shtyrjen e afatit të aplikimit të bashkëpunëtorëve për hartimin e 2 programeve të kurseve të unifikuara të FP (në vijim të njoftimit të datës 29 qershor 2022)

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More

/

July 6 2022
Njoftim për fitues i datës 6 korrik 2022, për bashkëpunëtorë për hartimin e Standartit të Kualifikimit Profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 24 qershor 2022 për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e Standartit të Kualifikimit Profesional , komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë...

Read More

/

July 1 2022
Njoftim i dates 1 korrik 2022 – KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË STANDARDIT TË PROFESIONIT

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr. 7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr. 69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën...

Read More