AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

August 23 2022
Njoftim fituesish i dates 23 gusht 2022 – për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e Standartit të Kualifikimit Profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 15 Gusht 2022 për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e Standartit të Kualifikimit Profesional, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe...

Read More

/

August 17 2022
Njoftim fituesish i dates 17 gusht 2022 – për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e Standartit të Profesionit

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 8 Gusht 2022 për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e Standartit të Profesionit, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi...

Read More

/

August 15 2022
Njoftim i dates 15 Gusht – KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË STANDARDIT TË KUALIFIKIMIT PROFESIONAL

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More

/

August 8 2022
Njoftim i dates 8 gusht 2022 – KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË STANDARDIT TË PROFESIONIT

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More