AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

September 26 2022
Njoftim fituesish i dates 26 shtator 2022 për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e Standardeve të Profesioneve

Bazuar në njoftimet e AKAFPK-së të datës 12 dhe 19 shtator 2022 për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e Standardeve të Profesioneve, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë...

Read More

/

September 26 2022
Njoftim fituesish i datës 26 shtator 2022 – për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e Standardit të Kualifikimit Profesional “Teknologji e përpunimit tё qumështit”, Niveli III në KSHK (Rishikim)

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 19 shtator 2022 për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e Standardit të Kualifikimit Profesional, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe...

Read More

/

September 21 2022
Njoftim fituesish i datës 21 shtator 2022 – për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e Standardit të Kualifikimit Profesional “Shërbimet sociale dhe shëndetësore”, Niveli II në KSHK (Rishikim)

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 12 shtator 2022 për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e Standardit të Kualifikimit Profesional, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe...

Read More

/

September 21 2022
Njoftim i dates 21 Shtator 2022 – për bashkëpunëtorë në hartimin e testeve të provimeve të kualifikimit të vazhduar profesional të mësimdhënësve të kulturës profesionale në arsimin dhe formimin profesional, për vitin 2022

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”...

Read More

/

September 19 2022
Njoftim i dates 19 Shtator 2022-PËR SHTYRJEN E AFATIT TË APLIKIMIT PËR BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË STANDARDIT TË PROFESIONIT

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr. 7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr. 69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar...

Read More

/

September 19 2022
Njoftim i dates 19 shtator 2022 – kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të standardit të kualifikimit profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More

/

September 12 2022
Njoftim i dates 12 shtator 2022-kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të standardit të profesionit

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr. 7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr. 69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën...

Read More

/

September 12 2022
Njoftim i dates 12 shtator 2022 – kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të standardit të kualifikimit profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More