AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

October 31 2022
Njoftim fituesish i datës 31 tetor 2022 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në rishikimin e standardeve të kualifikimeve profesionale: “Tekstil – Konfeksione”, niveli II në KSHK dhe “Punime dhe riparime rrugësh”, niveli III në KSHK

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 20 tetor 2022 për bashkëpunëtorë të jashtëm për rishikimin e standardeve të kualifikimeve profesionale: “Tekstil – Konfeksione”, niveli II  në KSHK dhe “Punime dhe riparime rrugësh”, niveli III  në KSHK, komisioni bëri vlerësimin e...

Read More

/

October 31 2022
Njoftim i dates 31 Tetor 2022 – kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të standardit të profesionit

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr. 7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr. 69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën...

Read More

/

October 29 2022
Njoftim i datës 29 Tetor 2021 për shtyrjen e afatit të aplikimit të bashkëpunëtorëve për hartimin e një programi të kursit të unifikuar të formimit profesional (në vijim të njoftimit të datës 21 tetor 2021)

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More

/

October 21 2022
Njoftim i dates 21 Tetor 2021 – Kerkohen bashkepunetore për hartimin e 11 programeve të kurseve të unifikuara të formimit profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More

/

October 20 2022
NJOFTIM i datës 20 Tetor 2022 – KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E RISHIKIMIT TË STANDARDEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More

/

October 20 2022
Njoftim i dates 20 tetor 2021 për rishikimin e 5 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2022-2023

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More

/

October 20 2022
NJOFTIM i datës 20 Tetor 2022 – KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E RISHIKIMIT TË STANDARDEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More

/

October 12 2022
Njoftim fituesish i dates 12 Tetor 2022 – për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e Standardeve të Profesioneve

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 3 tetor 2022 për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e Standardeve të Profesioneve, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi...

Read More

/

October 5 2022
Njoftim për fitues i datës 5 tetor 2022, për bashkëpunëtorë për hartimin e Testeve të Provimeve të Kualifkimit të Vazhduar të mësimdhënësve të AFP për vitin 2022

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 21 shtator 2022: “Për bashkëpunëtorë në hartimin e testeve të provimeve të kualifikimit të vazhduar profesional të mësimdhënësve të kulturës profesionale në AFP (Grupi A dhe Grupi B), për vitin 2022”, komisioni...

Read More
  • 1
  • 2