Mbështetur në njoftimin e datës 11 Shkurt 2016 “Kërkohen dy përkthyes konsekutive të gjuhës gjermane” shpallen  fitues  dy Kandidatet e  mëposhtme:

  1. ILDA THEMELI

në përkthimin konsekutiv, Gjermanisht-Shqip dhe anasjelltas në datat 1,2 dhe 3 Mars 2016.

      2. IRENA  NASI  

 në përkthimin konsekutiv, Gjermanisht-Shqip dhe anasjelltas në datat 1,2 dhe 3 Mars 2016  si edhe përkthime të materiale të ndryshme në mbështetje të këtij aktiviteti.

 Tiranë, 26 Shkurt 2016

Leave a Comment