Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 8 Qershor 2020: “Për të mbështetur zbatimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon të angazhojë bashkëpunëtorë për hartimin e 2 materialeve mësimore për lë... më shumë