Denonco raste parregullsie,  të përfshirjes së punonjësve të AKAFPK-së, gjatë orarit zyrtar të punës dhe brenda mjediseve të institucioneve shtetërore të çdo lloj pjesëmarrje, në veprimtari politike.

Adresa:        Ejvis.Gishti@akafp.gov.al

Teuta.Braco@akafp.gov.al

Info@akafp.gov.al