Mbështetur në njoftimin e datës 17 Mars 2016 “We are looking for an External Adult Learning Domestic Expert of the European Platform for Adult Learning in Europe (EPALE) in Albania” shpallet  fitues kandidatja e mëposhtme:

Elsa Denaj

si External Adult Learning Domestic Expert, në mbështetje të këtij aktiviteti.

Tiranë, 28 Prill 2016

Leave a Comment